Podmínky

Podmínky

Velice dbáme na to, abyste znali dopředu podmínky výpůjčky a obsah smlouvy proto vše naleznete zde. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

KARAVANY – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% / (min. 10.000,- Kč)
 • asistenční služba v rámci povinného ručení, např. na odtažení vozidla do nejbližšího servisu a opravu vozidla je sjednána u pojišťovny Allianz
 • minimální doba pronájmu je 5 dní (v červenci a srpnu min. 7 dní, nicméně se informujte o volných termínech – kratší pronájmy možné po domluvě s ohledem na obsazenost)
 • vratná kauce na karavan 20 000,- Kč (nájemné a vratná kauce se platí nejpozději 14 dní před datem vyzvedávání karavanu, v případě rezervace tzv. „na poslední chvíli“ splatná v den vyzvedávání karavanu), kauce slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na karavanu, způsobených při pronájmu
 • rezervace na daný termín (web,e-mail,. telef.) platí pouze 3 dny. Do té doby musí být zaplacena záloha 30% z ceny pronájmu (slouží jako blokace termínu), zbytek částky nejpozději při půjčení; Storno poplatky: 60 – 31 dní před termínem zapůjčení 20% ze zálohy; 30 – 15 dní před termínem zapůjčení 50% ze zálohy; 14 – 2 dny před termínem zapůjčení 80% ze zálohy; v den začátku pronájmu 100% ze zálohy
 • v karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 • při vrácení neuklizeného karavanu (septik, koupelna, kuchyně, úklid interiréru atd.) účtujeme částku 1 000,- Kč (septik je potřeba vylít a vypláchnout), při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5 000,- Kč
 • k zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné, nepoškozené doklady totožnosti (OP, ŘP, nebo PAS), minimální věk 21 let, min. 2 roky praxe
 • je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.)
 • při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši
 • zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC
 • zákaz používání chemického WC bez chemie
 • při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací
 • pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu
 • tažné vozidlo s odpovídajícím údajem brzděného přívěsu nesmí být lehčí než tažený karavan a při překročení povolené celkové váhy 3500 kg celé jízdní soupravy je nutný ŘP skupiny E, v případě pochybností nás kontaktujte, poradíme Vám
 • první den pronájmu a poslední den pronájmu se při pronájmech delších 5 dní účtuje jako jeden den (při vyzvedávání karavanu po 16 hodině a poslední den pronájmu při vrácení do 10 hodin)
 • v případě poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus, vykradení atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu vč. nákresu situace z dopravní nehody dle platné legislativy, následně ihned kontaktovat pronajímatele hovor, nebo SMS)
 • karavany se předávají dle dohody
 • v případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na na dohodnuté telefonní číslo
 • nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč
 • stálým zákazníkům poskytujeme slevy 5-15% – dle délky pronájmu
 • při ukončení pronájmu dříve než dle dohody se již uhrazené půjčovné nevrací, stává se smluvní pokutou za dřívější vrácení
 • na předání je třeba počítat s cca. 45 minutami času
 • v případě poruchy na cestě je zákazník oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonickém odsouhlasení pronajímatele (viz. kontakty), k proplacení je třeba mít řádný daňový doklad
 • zákazník není oprávněn karavan dále pronajímat a používat ho k účelům, k nímž není určen, např. k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod., přeprava jízdních kol a jiných volně skládaných předmětů předmětů uvnitř karavanu je zakázána.
 • Půjčovna karavanů
© 2024 Dovolená s karavanem .cz - Půjčovna karavanů a obytných přívěsů.